Pierwsze posiedzenie parlamentu. Senator z KO marszałkiem [ZAPIS RELACJI]
Katarzyna Czerwińska

Pierwsze posiedzenie parlamentu. Senator z KO marszałkiem [ZAPIS RELACJI]

  • Dodał: Mikołaj Wolanin
  • Data publikacji: 12.11.2019, 23:59

O godzinie 16:00 rozpoczyna się pierwsze posiedzenie Senatu X kadencji. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość w wyborach uzyskało 48 mandatów do tej izby. Tylu samo deputowanych izby wyższej należy do partii opozycyjnych. Poza tym w Senacie zasiada 4 senatorów niezależnych. To oni zdecydują, czy marszałkiem zostanie senator z PiS-u, czy z opozycji. Głosowanie po godzinie 16:00.

Relacja na żywo

To już koniec naszej relacji. Bardzo dziękujemy za obecność. Przypomnijmy, że marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości, a marszałkiem Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej.

Jutrzejszy dzień obrad rozpocznie się od wyboru członków Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Następnie wybrani zostaną członkowie pozostałych komisji. Marszałek Grodzki na koniec obrad przypomniał, że każdy senator będzie w jego gabinecie mile widziany. Jutrzejsze obrady rozpoczną się o 12:00.

W łącznym głosowaniu za wszystkimi sekretarzami było 97 senatorów z 97 głosujących. To oznacza, że w najbliższej kadencji 8 senatorów będzie pełnić funkcję sekretarzy.

Po wręczeniu nowym wicemarszałkom uchwał powołujących oraz wykonaniu pamiątkowego zdjęcia marszałek zarządził rozpatrzenie trzeciego punktu, czyli wyboru sekretarzy Senatu.

Posiedzenie zostaje wznowione. Za kandydaturą Morawskiej-Staneckiej zagłosowało 56 senatorów. To oznacza, iż będzie ona czwartym i ostatnim wicemarszałkiem Senatu.

Senatorowie sekretarze rozpoczynają liczenie głosów. To oznacza ostatnią 15-minutową przerwę. Po głosowaniu nad wicemarszałkami mieć będzie miejsce jeszcze jedno głosowanie — nad 8 sekretarzami Senatu. Będzie to jednak elektroniczne głosowanie łączne nad wszystkimi kandydaturami.

Prezentacja zakończyła się. Czas oddać głosy do urny.

Ostatnią kandydatką jest Gabriela Morawska-Stanecka. Rozpoczyna się prezentacja jej osoby.

Za marszałkiem Karczewskim było 82 senatorów. To oznacza, iż będzie on pełnił w tej kadencji funkcję wicemarszałka.

Wszyscy senatorowie wrzucili swoje głosy do urny. Wobec tego ogłoszono 15-minutową przerwę w celu ich policzenia.

Rozpoczyna się głosowanie.

Kolejnym kandydatem będzie senator Stanisław Karczewski. Rozpoczyna się prezentacja jego osoby.

Za kandydaturą senatora Kamińskiego zagłosowało 53 senatorów. To oznacza, że on również został wybrany na wicemarszałka Senatu.

Senatorowie oddali głosy. Czas na ich policzenie.

Senatorowie sekretarze rozdają karty do głosowania.

Posiedzenie wznowiono. Bogdan Borusewicz uzyskał wymaganą liczbę głosów. To on będzie jednym z maksymalnie 4 wicemarszałków Senatu. Następnie rozpoczyna się procedura wyboru senatora Michała Kamińskiego. W pierwszej kolejności — przedstawienie sylwetki.

Senatorowie oddali głosy. Wyniki mamy poznać za 15 minut.

Poszczególni senatorowie wrzucają swoje głosy do urny.

Rozdawane są karty do głosowania nad pierwszą kandydaturą.

Posiedzenie wznowione. Rozpoczyna się procedura wyboru wicemarszałków. Odbędzie się głosowanie imienne nad każdym z kandydatów. Do jego powołania konieczna jest bezwzględna większość. W tym momencie przedstawiana jest sylwetka marszałka Borusewicza.

Ponownie opóźnia się wznowienie obrad.

Początkowo miało odbyć się głosowanie w sposób elektroniczny. Senator Martynowski wraz z grupą senatorów złożyli jednak wniosek o głosowanie imienne. Na zapytanie marszałka o to, czy podtrzymują wniosek, czy jednak go wycofują (co przyspieszyłoby obradowanie), zadecydowali o podtrzymaniu wniosku. Dlatego też marszałek Senatu ogłosił 20-minutową przerwę.

Kandydatami na wicemarszałków Senatu będą: Bogdan Borusewicz, Michał Kamiński, Stanisław Karczewski oraz Gabriela Morawska-Stanecka.

Przed wyborem wicemarszałków doszło jednak do zgłoszenia wniosku formalnego przez senatora Klicha. Wniosek dotyczył rozszerzenia porządku obrad o punkt wybierający członków Komisji Regulaminowej oraz innych komisji. Senator Karczewski był tym wnioskiem zaskoczony, argumentując, że nie takie były ustalenia międzyklubowe przed posiedzeniem. Ostatecznie za wnioskiem zagłosowało 51 senatorów, przez co został on przyjęty. Nie będzie jednak realizowany dzisiaj.

Posiedzenie wznowione.

Opóźnia się wznowienie posiedzenia Senatu.

Przypomnijmy, że za kilkanaście minut wznowione zostanie posiedzenie Senatu, podczas którego również wybrani zostaną wicemarszałkowie.

Marszałek zakończyła rozpatrywanie tego punktu i zarządziła przerwę w posiedzeniu, zwołując Konwent Seniorów i posiedzenie Prezydium Sejmu. Propozycją marszałek Witek będzie przerwa do jutra do 17:30. Wówczas wybrani zostaną m.in. sekretarze Sejmu.

Ostatnim wicemarszałkiem będzie Piotr Zgorzelski z Koalicji Polskiej. Zagłosowało za nim 422 posłów.

Z kolei kandydaturę Ryszarda Terleckiego poparło 299 osób. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posła Terleckiego na wicemarszałka.

411 posłów za Małgorzatą Kidawą-Błońską. To trzeci wicemarszałek Sejmu.

435 osób za Małgorzatą Gosiewską. Poseł również została wybrana.

384 głosy za Włodzimierzem Czarzastym. Będzie on pierwszym wicemarszałkiem Sejmu.

Zakończono prezentacje kandydatów. Po nich Grzegorz Braun z Konfederacji poinformował, że zostali pominięci i zagłosują przeciwko.

Trwa przedstawianie sylwetek kandydatów. Wcześniej Cezary Tomczyk podczas wniosku formalnego zaintonował hymn Polski, który miał być elementem świętowania wyboru Grodzkiego na marszałka Senatu. Działanie to skrytykował Janusz Korwin-Mikke, który powiedział, że hymn narodowy został wykorzystany do celów politycznych.

Kandydatami na wicemarszałków są: Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ryszard Terlecki, Małgorzata Gosiewska i Piotr Zgorzelski.

Wznowiono posiedzenie Sejmu.

Marszałek Grodzki, pożegnawszy prezydenta, ogłosił godzinną przerwę. W trakcie pierwszych 20 minut możliwe jest zgłaszanie kandydatów na wicemarszałków. Poinformował także, iż planuje udać się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z wizytą.

„Życzę państwu dalszych owocnych obrad i dziękuję państwu, że uszanowaliście państwo wolę narodu”.

„Senat musi wrócić do swojej roli. Zamiast ustanawiać szybkie prawo, uchwalać dobre prawo” — mówi Grodzki.

Warto zauważyć, że, podobnie jak marszałek Karczewski, marszałek Grodzki również jest z zawodu lekarzem.

„To jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo demokracji” — zaczął Grodzki, rozkładając ręce tak, by objąć całą salę obrad.

Senator Tomasz Grodzki zgodził się pełnić funkcję marszałka. Marszałek senior Borys-Damięcka przekazuje mu przewodnictwo.

Dotychczasowy marszałek Karczewski podszedł do marszałka Grodzkiego, by mu pogratulować.

Marszałek Borys-Damięcka potwierdza przekazywane informacje. Za kandydaturą senatora Tomasza Grodzkiego zagłosowało 51 senatorów, co oznacza, że to on został wybrany na marszałka Senatu.

Posiedzenie wznowione.

Protokół głosowania imiennego informację potwierdza. Obrady powinny zostać wznowione o 19:00. Wszystko wskazuje jednak na to, że Tomasz Grodzki został marszałkiem Senatu.

Informację tę potwierdzają również senatorowie.

Według nieoficjalnych informacji za kandydaturą Grodzkiego zagłosowało 51 osób. Za Karczewskim 48. 1 natomiast wstrzymał się. Oficjalne wyniki o 19:00.

Wszyscy senatorowie oddali już swój głos. Teraz nastąpi obliczenie wyników głosowania. Obrady zostaną wznowione o 19:00.

Głosowanie trwa. Niektórzy senatorowie potwierdzają oddanie głosu poprzez media społecznościowe.

Karty rozdane. Senatorowie oddają głos. Każdy z nich będzie teraz imiennie wyczytywany. Każdy z senatorów podejdzie do urny i wrzuci tam swą kartę do głosowania.

Rozdawane są karty do głosowania.

Przypomnijmy, że w 2018 r. zniesiono wymóg tajności głosowania w sprawach personalnych w Senacie. Dlatego też będzie ono jawne. Wybór będzie także imienny. Każdy z senatorów odda głos na podpisanej karcie do głosowania.

Senator Klich skończył przemawiać. Rozpoczyna się głosowanie.

Sejm zdecydował, że będzie 5 wicemarszałków. Termin na zgłaszanie kandydatur upłynie o godzinie 19:00.

Marszałek Seweryński zakończył prezentację. Teraz głos zabrał senator Klich, który przedstawia sylwetkę senatora Grodzkiego.

Sejm jednak również wznowił obrady. Trwa decydowanie nad ustaleniem liczby wicemarszałków.

Sylwetkę marszałka Karczewskiego przedstawia marszałek Seweryński.

Marszałek senior potwierdziła, że zgłoszono dwie kandydatury — Stanisława Karczewskiego oraz Tomasza Grodzkiego.

Posiedzenie wznowione.

Według przekazywanych informacji Senat ma wznowić posiedzenie o 17:40. Posiedzenie Sejmu z kolei kontynuowane będzie po senackich głosowaniach.

Opóźnia się wznowienie obrad.

Za kilka minut obrady powinny zostać wznowione.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez media 3 senatorów niezależnych ma poprzeć senatora Tomasza Grodzkiego. Jeżeli tak się stanie, to z pewnością osiągnie on konieczną większość.

Zgodnie z zapowiedziami kandydatami na marszałka mają być: z ramienia Prawa i Sprawiedliwości obecny marszałek Stanisław Karczewski, z ramienia opozycji senator Tomasz Grodzki. Przypomnijmy, że obie opcje polityczne mają po 48 mandatów. O wyborze marszałka zadecydują wobec tego 4 deputowani niezależni.

Do czasu wyboru marszałka na posiedzeniu obecny będzie prezydent Andrzej Duda.

Marszałek Borys-Damięcka ogłosiła przerwę do 17:22. Do 17:02 można składać kandydatury na marszałka Senatu.

Wszyscy obecni na posiedzeniu senatorowie złożyli ślubowanie.

Ślubowanie składają kolejni senatorowie.

Pierwsza złożyła je marszałek senior Borys-Damięcka.

Rozpoczyna się ślubowanie.

„Postanowiłam na dzisiejsze posiedzenie zaprosić panią Olgę Tokarczuk. [...] Zadzwoniłam do niej, bo na wysłanie oficjalnego pisma było już za późno". Tokarczuk nie mogła jednak na dzisiejszym posiedzeniu się pojawić. Przekazała jednak „dobrą i jasną energię” Senatowi.

„Jeśli tak było, to nie znaczy, że tak musi być dalej” — mówi Borys-Damięcka, odwołując się do „bezrefleksyjnego przyjmowania aktów proponowanych przez sejmową większość w ekspresowym tempie”.

Marszałek senior wita zaproszonych gości.

Borys-Damięcka w imieniu senatorów podziękowała wszystkim Polakom, którzy 13 października zagłosowali i udzielili deputowanym do izby wyższej mandatu.

„Życzę państwu spokojnej pracy. Życzę państwu merytorycznej pracy. [...] Życzę powodzenia we wszelkich pracach parlamentarnych” — zakończył Duda, po czym oświadczył o powołaniu Barbary Borys-Damięckiej na marszałka seniora dzisiejszych obrad.

„Chcę także powtórzyć, że Pałac Prezydencki jest dla państwa otwarty”.

„Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że moi przedstawiciele relacjonują mi zawsze to, co się w Senacie dzieje. Nie mam żadnych wątpliwości, że tak będzie nadal”.

„Państwa senatorów proszę, żeby swoje koleżanki i kolegów posłów mobilizowali, żeby ta praca była bardziej refleksyjna”.

„Wierzę w to, że to będzie kadencja dobra”.

„Otwieram pierwsze posiedzenie Senatu” — powiedział prezydent.

Prezydent rozpoczyna przemówienie.

Orkiestra rozpoczęła odgrywanie hymnu państwowego. Senatorowie śpiewają.

Na salę posiedzeń Senatu wszedł prezydent Andrzej Duda.

Z racji rozpoczynającego się posiedzenia Senatu w Sejmie ogłoszono przerwę do 17:30. Wówczas wybrani mają zostać wicemarszałkowie.

Tymczasem w Sejmie kilka minut temu wybrano Elżbietę Witek na marszałka. Aktualnie premier Morawiecki wygłasza przemówienie, podczas którego, zgodnie z konstytucją, poda swój rząd do dymisji.

Za kilka minut rozpocznie się pierwsze posiedzenie Senatu X kadencji. Przypomnijmy, że zarówno PiS, jak i opozycja mają po 48 senatorów. Pozostałe 4 osoby to deputowani niezależni. Dlatego też wciąż niepewne jest, kto zostanie marszałkiem izby.

Relacja rozpocznie się około 15:55.

Mikołaj Wolanin – Poinformowani.pl

Mikołaj Wolanin

Urodzony w 2002 roku. Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Składane przez niego wnioski, petycje i projekty aktów prawnych oraz wygłaszane wypowiedzi opisywane są na stronie https://mwolanin.pl. Interesuje się polityką i historią oraz kulturą dwudziestolecia międzywojennego. Były redaktor naczelny gazety „Rycerstwo” oraz portalu "Młodzi w Polityce". Założyciel, a także redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Członek Zarządu Krajowego i koordynator woj. wielkopolskiego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.