Ponad połowa dzieci uchodźców na całym świecie nie kształci się w szkołach
Flickr

Ponad połowa dzieci uchodźców na całym świecie nie kształci się w szkołach

  • Dodał: Adam Majchrzak
  • Data publikacji: 01.09.2019, 13:00

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) podała, że z 7,1 milionów dzieci uchodźców aż 3,7 milionów nie kształci się. Najwięcej takich dzieci znajduje się obecnie w Turcji, Libanie, Pakistanie, Ugandzie i Sudanie, jednak problem dotyka również kraje europejskie.

W raporcie pt. ''Stepping Up: Refugee Education in Crisis'' zwrócono uwagę na to, iż w miarę starzenia się dzieci uchodźców pojawiają się bariery, które uniemożliwiają im edukację, co w konsekwencji prowadzi do niżej pozycji społecznej. Ze wszystkich tych dzieci 63% odebrało wykształcenie podstawowe, a na kolejnych etapach liczba ta bardzo drastycznie spada. Możliwość zdobycia wykształcenia średniego ma 24%, a wyższego tylko 3%.

 

UNHCR zwraca uwagę na to, iż niski poziom wykształcenia wśród uchodźców jest wynikiem braku funduszy na ich edukację. W związku z czym prosi się wszelkie organizacje, darczyńców, przedsiębiorców i rządy państw do lepszego finansowania edukacji wśród nieletnich przybywających z zagrożonych państw.

- Musimy inwestować w edukację dla uchodźców albo będziemy płacić cenę pokoleniu dzieci skazanych na dorastanie z niezdolnością do samodzielnego życia, znalezienia pracy i bycia pełnymi członkami społeczności - powiedział Filippo Grandi, wysoki komisarz ONZ ds. Uchodźców.

 

Wśród innych problemów wymieniono również takie, jak umieszczanie dzieci uchodźców w specjalnych ośrodkach przeznaczonych tylko dla nich - co uniemożliwia integrację i pozyskiwanie identycznej wiedzy, którą zdobywają rówieśnicy - oraz brak dokumentów potwierdzających ukończenie edukacji w ich rodzimym kraju, co przekłada się później w trudności podczas zapisów do szkół i uczelni wyższych.

Źródło: UNHCR, Reliefweb

Adam Majchrzak

Student Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowany technikami manipulacji w internecie oraz street workoutem.