Ponad połowa dzieci uchodźców na całym świecie nie kształci się w szkołach
Flickr

Ponad połowa dzieci uchodźców na całym świecie nie kształci się w szkołach

  • Dodał: Adam Majchrzak
  • Data publikacji: 01.09.2019, 13:00

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) podała, że z 7,1 milionów dzieci uchodźców aż 3,7 milionów nie kształci się. Najwięcej takich dzieci znajduje się obecnie w Turcji, Libanie, Pakistanie, Ugandzie i Sudanie, jednak problem dotyka również kraje europejskie.

W raporcie pt. ''Stepping Up: Refugee Education in Crisis'' zwrócono uwagę na to, iż w miarę starzenia się dzieci uchodźców pojawiają się bariery, które uniemożliwiają im edukację, co w konsekwencji prowadzi do niżej pozycji społecznej. Ze wszystkich tych dzieci 63% odebrało wykształcenie podstawowe, a na kolejnych etapach liczba ta bardzo drastycznie spada. Możliwość zdobycia wykształcenia średniego ma 24%, a wyższego tylko 3%.

 

UNHCR zwraca uwagę na to, iż niski poziom wykształcenia wśród uchodźców jest wynikiem braku funduszy na ich edukację. W związku z czym prosi się wszelkie organizacje, darczyńców, przedsiębiorców i rządy państw do lepszego finansowania edukacji wśród nieletnich przybywających z zagrożonych państw.

- Musimy inwestować w edukację dla uchodźców albo będziemy płacić cenę pokoleniu dzieci skazanych na dorastanie z niezdolnością do samodzielnego życia, znalezienia pracy i bycia pełnymi członkami społeczności - powiedział Filippo Grandi, wysoki komisarz ONZ ds. Uchodźców.

 

Wśród innych problemów wymieniono również takie, jak umieszczanie dzieci uchodźców w specjalnych ośrodkach przeznaczonych tylko dla nich - co uniemożliwia integrację i pozyskiwanie identycznej wiedzy, którą zdobywają rówieśnicy - oraz brak dokumentów potwierdzających ukończenie edukacji w ich rodzimym kraju, co przekłada się później w trudności podczas zapisów do szkół i uczelni wyższych.

Źródło: UNHCR, Reliefweb

Adam Majchrzak

Student Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Gdańskim. Redaktor portalu Poinformowani.pl oraz założyciel strony weryfikuj.info, której przeznaczeniem jest sprawdzanie fake newsów. Na co dzień zainteresowany technikami manipulacji oraz street workoutem.