Rząd zapowiada zmiany w programie Dobry Start
Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Rząd zapowiada zmiany w programie Dobry Start

  • Dodał: Ilona Ślepowrońska
  • Data publikacji: 05.07.2019, 13:38

Rząd zapowiedział zmiany w programie Dobry Start, które rozszerzą możliwość przyjmowania świadczeń dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

 

Obecnie programem objęty jest każdy uczeń, który nie ukończył 20 roku życia bądź 24, jeżeli posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Świadczenie nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci realizujących roczne przygotowania przedszkolne w zerówce, przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje również studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Zapowiedziane zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 maja 2018 roku w sprawie programu Dobry start dotyczyć będą warunków realizacji rządowego programu. 

 

Po pierwsze, wprowadzona ma zostać możliwość ubiegania się o świadczenia przez każdego ucznia, bez względu na typ szkoły, a więc rządowym świadczeniem objęci byliby uczniowie szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych. 

 

Kolejna zmiana dotyczyłaby sposobu ubiegania się o świadczenia, poprzez wprowadzenie możliwości składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - PUE ZUS.

 

Zmiany mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2019 roku.

Ilona Ślepowrońska

Studentka Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prawa. Zaciekawiona Azją Wschodnią i kwestiami rozwoju oraz zwalczania terroryzmu.