TK: można odmówić świadczenia usługi

TK: można odmówić świadczenia usługi

  • Dodał: Mikołaj Wolanin
  • Data publikacji: 26.06.2019, 13:35

Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił dziś orzeczenie w sprawie konstytucyjności odmowy świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy. Sędziowie orzekli, że fragment przepisu Kodeksu wykroczeń dot. karania grzywną za odmowę świadczenia usługi jest niezgodny z Konstytucją. To oznacza, że można odmówić świadczenia usługi. Sprawa ta to pokłosie odmówienia w 2015 r. przez drukarza z Łodzi wykonania roll-upu na rzecz jednej z organizacji LGBT.

 

Sprawę do Trybunału wniósł prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wnosił on o stwierdzenie, że niezgodny z Konstytucją jest art. 138 Kodeksu wykroczeń (nakładający grzywnę na usługodawców, którzy bez uzasadnienia odmówili świadczenia usługi). Powoływał się on na: art. 2 Konstytucji (mówiący o tym, że Rzeczpospolita jest państwem demokratycznym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej), art. 53 (gwarantujący wolność sumienia), a także art. 20 (definiujący społeczną gospodarkę rynkową jako opartą na m.in. wolności działalności gospodarczej). Wnioskodawca zarzucił art. 138, że narusza on prawo do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem.

 

Tożsamą opinię wniósł Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Inaczej sądził jednak rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Ten, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, zgłosił swój udział w postępowaniu przed Trybunał Konstytucyjnym i wniósł o stwierdzenie zgodności tego artykułu z Konstytucją.

 

Trybunał, rozpoznawszy sprawę w składzie 5 sędziów, zgodził się z prokuratorem generalnym. Przewodniczącym składu orzekającego był sędzia Andrzej Zielonacki, a sprawozdawcą sędzia Mariusz Muszyński. Co ważne, orzeczenie miało zostać ogłoszone 10 kwietnia. Zostało jednak przełożone na dziś.

 

Rozpatrywana dziś sprawa jest pokłosiem odmówienia w 2015 r. wykonania roll-upu dla jednej z organizacji LGBT przez drukarza z Łodzi. Został on wówczas uznany za winnego tego wykroczenia, choć sąd odstąpił od wymierzenia mu kary. Pomimo prawomocnego wyroku, drukarz złożył kasację. Sąd Najwyższy utrzymał jednak wyrok w mocy.

 

TK orzekł, że fragment artykułu 138 Kodeksu wykroczeń "albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia [...]" jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Postępowanie w kwestii pozostałych zarzutów umorzono. Orzeczenie TK jest ostateczne. 2 sędziów zgłosiło zdania odrębne.

Mikołaj Wolanin – Poinformowani.pl

Mikołaj Wolanin

Urodzony w 2002 roku. Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Składane przez niego wnioski, petycje i projekty aktów prawnych oraz wygłaszane wypowiedzi opisywane są na stronie https://mwolanin.pl. Interesuje się polityką i historią oraz kulturą dwudziestolecia międzywojennego. Były redaktor naczelny gazety „Rycerstwo” oraz portalu "Młodzi w Polityce". Założyciel, a także redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Członek Zarządu Krajowego i koordynator woj. wielkopolskiego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.