Co trzeci produkt w Unii Europejskiej ma inny skład w zależności od kraju
Pixabay

Co trzeci produkt w Unii Europejskiej ma inny skład w zależności od kraju

  • Dodał: Adam Majchrzak
  • Data publikacji: 24.06.2019, 20:22

Komisja Europejska opublikowała wyniki badań, z których wynika, że co trzeci produkt spożywczy ma inny skład w zależności od kraju, w którym jest sprzedawany. W badaniu sprawdzono ponad 1300 próbek z 19 krajów członkowskich. 

Po przeanalizowaniu 1380 próbek 128 produktów spożywczych okazało się, że około 9% z nich ma identyczny wzór opakowania, jednak różni się składem w zależności od regionu. Kolejne 22% badanej żywności miało podobne opakowanie, ale i podobnie, jak w pierwszym wypadku, również różniło się składem. Nie zawsze jednak różnica w składzie oznaczała różnicę w jakości. 

Prawo zakłada, że przedsiębiorcy mogą ustalać inny skład dla różnych krajów, jednak konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd poprzez mylące informacje. Komisja Europejska uważa, że w celu zlikwidowania negatywnych praktyk należałoby ustalić wspólną metodologię badań produktów oraz wydać wspólne wytyczne dla wszystkich krajów. Dodatkowo, od tej chwili kraje członkowskie będą mogły kontynuować badania we własnym zakresie. Szacunkowo na wszystkie te cele przeznaczone miałoby zostać około 4,5 miliona euro. 

 

Kraje, które wzięły udział w badaniu Komisji Europejskiej, to: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Holandia.

Źródło: Komisja Europejska

 

Adam Majchrzak

Student Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Gdańskim. Redaktor portalu Poinformowani.pl oraz założyciel strony weryfikuj.info, której przeznaczeniem jest sprawdzanie fake newsów. Na co dzień zainteresowany technikami manipulacji oraz street workoutem.