Szwajcarzy zagłosowali za ściślejszą kontrolą nad bronią
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:6004_-_Meiringen_-_Bahnhofstrasse.JPG

Szwajcarzy zagłosowali za ściślejszą kontrolą nad bronią

  • Dodał: Ilona Ślepowrońska
  • Data publikacji: 20.05.2019, 01:35

W niedzielnym referendum Szwajcarzy zaaprobowali przyjęcie unijnej dyrektywy o licencjonowaniu niektórych rodzajów broni oraz wprowadzenie zmian w systemie opodatkowania międzynarodowych korporacji.

 

Unijna dyrektywa zakłada zwiększenie kontroli rejestracji i licencjonowania niektórych typów broni palnej. Wprowadzenie takich restrykcji związane było z zamachem terrorystycznym mającym miejsce w 2017 roku w Paryżu, w teatrze Bataclan. Szwajcaria, pomimo tego, iż nie jest członkiem Unii Europejskiej, należy do strefy Schengen, w związku z czym zobowiązana została do wprowadzenia wytycznych UE dotyczących broni palnej. Ograniczenia nie będą natomiast dotyczyć weteranów lub członków klubów strzeleckich. Zmiany przepisów wprowadzające ściślejszą kontrolę nad dostępem do broni palnej zatwierdzono stosunkiem głosów 64-36.

 

Wprowadzenie dyrektywy unijnej w Szwajcarii budziło wiele kontrowersji ze względu na mocno zakorzenioną w tym kraju tradycję posiadania broni palnej. Znajduje się ona w niemal 48 procent gospodarstw domowych. 

 

Z kolei zmiany dotyczące systemu opodatkowania międzynarodowych korporacji przyjęto stosunkiem głosów 66-34. Władze w Bernie zgodziły się na zlikwidowanie specjalnie niskich stawek podatkowych, z których korzystało ponad 20 tys. zagranicznych firm zarejestrowanych w Szwajcarii. Według UE - powodowało to nieuczciwą przewagę konkurencyjną w przyciąganiu zagranicznych firm.

Ilona Ślepowrońska

Studentka Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prawa. Zaciekawiona Azją Wschodnią i kwestiami rozwoju oraz zwalczania terroryzmu.