Pierwsza międzynarodowa definicja seksizmu stworzona przez Radę Europy
Pixabay

Pierwsza międzynarodowa definicja seksizmu stworzona przez Radę Europy

  • Dodał: Adam Majchrzak
  • Data publikacji: 29.03.2019, 19:54

Rada Europy przyjęła pierwszą międzynarodową definicję seksizmu i prawny mechanizm, który umożliwi sprawną walkę z tym zjawiskiem we współczesnym świecie. 

 

Słownik języka polskiego wskazuje, iż seksizm jest dyskryminacją osób płci przeciwnej. Definicja przyjęta przez Komitet Rady Ministrów Rady Europy rozszerza to pojęcie, kładąc nacisk na nierówności, jakich doznaje żeńska część społeczeństwa. 

 

Seksizm - ''objawienie się historycznie nierównych relacji władzy'' między kobietami i mężczyznami, które prowadzi do dyskryminacji i uniemożliwia pełny rozwój kobiet w społeczeństwie. 

 

Rada Europy twierdzi, że seksizm jest zjawiskiem powszechnym we wszelkich dziedzinach życia (reklamy, media, praca, sport, oświata), co nieustannie utrwala stereotypy na temat kobiet. W związku z tym opracowano szereg działań i mechanizmów prawnych, które mają przeciwdziałać seksistowskim zachowaniom oraz pomagać poszkodowanym kobietom. 

 

Rekomendowane działania:

  • zmiany prawne (uwzględnienie kar)
  • zwiększanie świadomości społecznej
  • posługiwanie się odpowiednim językiem
  • reagowanie osób publicznych
  • promowanie swobody płci w mediach

Państwa członkowskie poproszone zostały o stałe monitorowanie postępu we wdrażaniu danych zaleceń i przekazywanie informacji do Komisji ds. Równości Płci Rady Europy.

 

Źródło: Council of Europe

 

 

Adam Majchrzak

Student Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowany technikami manipulacji w internecie oraz street workoutem.