Wielka Brytania za przeniesieniem Brexitu
publicdomainpictures.net

Wielka Brytania za przeniesieniem Brexitu

  • Dodał: Mikołaj Wolanin
  • Data publikacji: 14.03.2019, 19:25

Izba Gmin stosunkiem 412 głosów za i 202 przeciw zadecydowała dziś o wyjściu do Unii Europejskiej z propozycją przeniesienia Brexitu do 30 czerwca lub dłużej, jeśli do 20 marca posłowie nie przyjmą umowy brexitowej.

 

Dzisiejsze głosowanie było skutkiem tego, że przedwczoraj deputowani odrzucili przedstawioną przez premier Theresę May umowę brexitową, która nie różniła się (oprócz dodania dwóch dodatkowych elementów – ws. arbitrażu i backstopu) od tej, na którą nie zgodzono się w styczniu br., a wczoraj opowiedzieli się za tym, by nie opuszczać Unii Europejskiej bez jakiegokolwiek porozumienia. Wobec tego szefowa brytyjskiego rządu złożyła wniosek o przeniesienie Brexitu.

 

Deputowani złożyli jednak do projektu uchwały w tej sprawie kilka poprawek. Pierwsza z nich wprowadzała do projektu uchwały zapis mówiący o tym, że opuszczenie wspólnoty ma zostać przeniesione na 30 czerwca br. w celu rozpisania drugiego referendum. Propozycja została odrzucona stosunkiem 85 głosów za i 334 przeciw.

 

W kolejnym głosowaniu posłowie nie opowiedzieli się za poprawką ograniczającą czas, na który parlament przejmował kontrolę nad Brexitem, do 30 czerwca. Za było 311 osób, przeciw 314. Samo przejęcie kontroli nad porządkiem obrad i mechanizmem decydowania o procesie opuszczenia wspólnoty również nie zostało podjęte. Za dokonaniem tego głosowało 312 deputowanych. Przeciw natomiast 314. 

 

Autorem kolejnej propozycji był Jeremy Corbyn, szef Partii Pracy (głównej opozycji rządzącej Partii Konserwatywnej). Wnosił on o dodanie do dokumentu celu przełożenia terminu Brexitu mówiącego o poszukiwaniu parlamentarnej większości dla któregoś z rozwiązań impasu. Za tą poprawką opowiedziało się 302 deputowanych. Przeciw natomiast 318. W związku z tym została ona odrzucona.

 

Ostatnia propozycja miała wprowadzić zakaz przedkładania Izbie Gmin, po raz kolejny, tej samej umowy dot. opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Przed głosowaniem została ona jednak wycofana przez jej autora. Co ciekawe, spiker już wczoraj zapowiedział, że jeżeli premier May złoży wniosek o przyjęcie wynegocjowanego przez nią porozumienia po raz trzeci, to po prostu go nie zaakceptuje, nie dopuszczając do jego procedowania.

 

Kolejne głosowanie dotyczyło już całego projektu ws. wydłużenia terminu opuszczenia wspólnoty. Za nim opowiedziało się 412 deputowanych. Przeciw natomiast 202. Przypomnijmy, iż w treści dokumentu znajduje się stwierdzenie, że data ta powinna zostać przeniesiona na 30 czerwca, chyba że do 20 marca posłowie nie przyjmą umowy brexitowskiej wynegocjowanej przez Theresę May. Wtedy termin powinno się jeszcze bardziej wydłużyć. Należy jednak pamiętać, iż Wielka Brytania może zwrócić się w tej sprawie jedynie z wnioskiem. Ostateczną decyzję podejmie Unia Europejska, która musi widzieć w tym działaniu konkretny powód i cel.

Mikołaj Wolanin – Poinformowani.pl

Mikołaj Wolanin

Urodzony w 2002 roku. Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Składane przez niego wnioski, petycje i projekty aktów prawnych oraz wygłaszane wypowiedzi opisywane są na stronie https://mwolanin.pl. Interesuje się polityką i historią oraz kulturą dwudziestolecia międzywojennego. Były redaktor naczelny gazety „Rycerstwo” oraz portalu "Młodzi w Polityce". Założyciel, a także redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Członek Zarządu Krajowego i koordynator woj. wielkopolskiego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.